هریتس و عجایب اندونزی
هریتس و عجایب اندونزی

هریتس و عجایب اندونزی

اولین جایی که توی بندونگ رفتیم، یه خونه ویلایی بزرگ و دوطبقه بود که یه پسر دانشجو به اسم هریتس توش زندگی میکرد. به قول خودش این خونه رو پدر و مادرش که توی جاکارتا هستند برای دوران بعد از…

شهر قدیمی جاکارتا

از کارل پرسیدیم، که تو جا کارتا کجا بریم بهتره؟ یه فکری کرد، گفت: جایی نداره ببینی. گفتیم: جاشوا ، شهر قدیمی رو پیشنهاد داده، نظرت چیه؟ یه شکلکی در آورد و گفت: شهر که نیست یه ساختمونه!!!! گفتیم باشه…

کارل، معلم مدرسه بین المللی

روز دوم، مهمون کارل بودیم. جاشوا از برادر یکی از بچه های مدرسه که مسیرش اونوری بود، خواست ما رو هم برسونه. ده دقیقه ای راه رفتیم تا رسیدیم. خونه کارل، یه خونه ویلایی سه طبقه بود، که استخر و…

جاشوا، معلم مدرسه مسیحی

جاشوا، هاست اولمون تو جاکارتا بود. ما هم که شب قبل تو کوالا، اصلا نخوابیده بودیم، کوفته رسیدیم خونش. مستقیم رفتیم تو تخت خواب، پنج ساعتی خوابیدیم تا جاشوا در زد و گفت داره با دوتا دختر هیچهایکر ویتانیمی دیگه…