همیشه که شعبون نمیشه، یه بارم رمضون
همیشه که شعبون نمیشه، یه بارم رمضون

همیشه که شعبون نمیشه، یه بارم رمضون

بعد از بندونگ، نوبت تاسیکمالایا بود.  از بندونگ راه افتادیم تا هیچهایک کنیم به سمت تاسیکمالایا بگو با چی؟ با یه کامیون یخچال دار که راننده و کمک راننده جلو نشسته بودن. گفتن کولتونو بذارید تو یخچال، بیاید جلو.  اول…

غذاهای صدادار

همه، غذاها رو از بو و مزه میشناسن. اما تو اندونزی، سر هر کوچه که نه، جلوی هر خونه یه غذای خیابونی هست. هر کدومم یه صدایی داره. یعنی چی؟ تو ایران، دیدید که سبزی فروشا با بلندگوشون داد میزن…