بیمه مسافرتی
بیمه مسافرتی

بیمه مسافرتی

یکی از ترس های سفر ماجراجویی، اتفاقاهاییه که ممکنه توی سفر برای آدم بیوفته. اگه پولامو بدزدن چی؟ اگه تصادف کنم و یه جاییم بشکنه؟ اگه توی فرودگاه، کوله پشتیم گم بشه؟ اگه پاسپورتم و مدارکم رو گم کنم؟ اگه…