کنیا و تانزانیا ، سرزمین رنگها (مقدمات سفر)
کنیا و تانزانیا ، سرزمین رنگها (مقدمات سفر)

کنیا و تانزانیا ، سرزمین رنگها (مقدمات سفر)

مراحل گرفتن ویزای کنیا و تانزانیا ویزای کنیا و تانزانیا رو میشه توی فرودگاه این کشورها و به محض ورود گرفت. اما از اونجا که کنیا، توی ایران سفارت داره و ویزا رو میشه از ایران هم گرفت، پس اگه…